bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 31.12.2018r.
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.928.203,96zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazał zysk netto w wysokości 59.646,67zł,Opublikował: P R
Publikacja dnia: 16.04.2019
Podpisał: P R
Dokument z dnia: 25.07.2016
Dokument oglądany razy: 605